Видео системи за образованието

Видеоконферентните системи дават възможност за комуникация в реално време, както и запис на обучителни програми, които са предназначени за студенти, изследователи и администратори. Чрез осигуряването на висококачествена връзка „на живо“, тези системи помагат на преподавателите да разширят достъпа до обучението, до експерти в различни области, както и да подобрят сътрудничеството при разработката на проекти.
Безкрайните възможности на HD видеоконферентните системи
Представете си възможностите за преподаване и изследователска  работа , докато преподаватели и студенти са на различни и отдалечени един от друг места, както и контакти с различни експерти, без да е необходимо никой от тях да напуска университета си. Видеоконферентните системи правят възможно това. Високото качество на връзката прави обучението достъпно и осигурява „присъствие” в класната стая дори, когато си извън университета.
Поканете гостуващи лектори в класната си стая. Провеждайте дискусии с научни авторитети от цял свят! Когато ограниченията за пътни и време затрудняват достъпа до експертите, тогава видеоконферентните системи го правят възможен. Те са лесно приспособими към всички размери класни стаи и зали за лекции. Правят възможно преподаването и следването до най-отдалечените места - там, където висшето образование по традиция е било проблем.
С изграден център за видео запис и стрийминг става възможно преподавателите да записват и излъчват своите лекции „на живо”, а студентите могат да ги гледат толкова често, колкото имат нужда. Видеоконферентните решения са съвместими с повечето от стандартните системи за видео комуникации, като се осигурява достъп до видео участниците по целия свят.
Осигуряват достъп до недостъпното
Дистанционното обучение увеличава достъпа до експерти от цял свят. Може да разгледате далечен музей, да бъдете куратор на редки артефакти, да видите в близък план безценни предмети, да посетите места, за които иначе сте били затруднени откъм време и разстояние.

Видове решения за видео обучение и възможности:

  • Видеоконферентни системи - осигуряват видеоконферентна връзка, позволяваща на потребители, намиращи се на различни места, да общуват с едновременни двупосочни видео и аудио предавания. Така преподаватели и обучаеми от различни географски райони могат да общуват пълноценно.
  • Автоматичен оператор за видеозаснемане – осигурява автоматично следене на преподавателя като има възможност за избор на различни видео източници, опция „картина в картината“. Осигурява добър звук от преподавателя и от допълнителното съдържание.
  • Видео стрийминг, IP encoding и recording – технологията позволява видеото да може да бъде гледано от крайния потребител (студент, ученик) на живо с минимално закъснение. Има възможности за композиране на картините от един до четири източника плюс аудио в един видеострийм (екран). Възможен е стрийминг към външни сървъри както и към локалната мрежа.
  • Видео при поръчка (video-on-demand) - позволява на потребителите да избират и да гледат и слушат видео/аудио файлове, когато има е удобно, без да се налага да чакат точно определен час на излъчване на предаването (урока).
  • Съвместимост с LMS и CDN системи - запис на съдържанието в Learning Management System (LMS), както и изпращане на Live Video към Content Delivery Networks (CDN).
  • Съвместимост с всякакви потребителски устройства - PC, MAC, таблети, смартфони, IP STB (Set Top Box).