Конвертори

Преобразувателите (конверторите) Gefen свързват различни, обикновено несъвместими интерфейси и позволяват редица аналогови и цифрови елементи да работят в една и съща система. Някои модели предлагат директно преобразуване на сигнала, докато други позволяват скалиране и различни възможности за подобряване качеството на изображенията.