Сплитери

Сплитерите Gefen позволяват свързването на един аудио/видео източник с два или повече дисплеи. Това позволява, например, един видео и/или аудио сигнал със стандартна или High Definition резолюция, да се възпроизвежда едновременно на няколко екрана. Gefen доставя пълен набор от решения за разпределяне на сигнали: от единични сплитери до сложни системи за разпределяне и усилване на сигналите.