Аудио сигнални процесори (DSP)

Аудио сигналните процесори (DSP – Digital Signal Processors) са стройства за управление, смесване и оптимизиране на аудио сигнал. Аудио DSP са в основата на всяка професионална аудио система и спомагат за фината настройка на аудио сигнала. Цифровият процесор на сигнали може да изпълнява допълнителни функции като контрол на силата на звука, компенсация на честотата и предоставяне на потребителски интерфейс. Информацията, генерирана от процесора за цифров сигнал, може да се използва от компютър, например, за управление на системи за сигурност, телефони, домашни кина или видео компресия. Сигналите могат да бъдат компресирани за по-бързо и по-ефективно предаване от едно място на друго (например в системи за теле и видео конференции за предаване на глас и видео изображения).

Не бяха намерени продукти, отговарящи на критериите Ви.