Дискусионни системи и микрофони

Дискусионните системи са хардуерен комплекс за организиране на преговори, семинари, конференции и кръгли маси. Оборудването осигурява функционалност за модериране и цифрово гласуване, свързване и изключване на участниците в дискусията. Системата може да бъде допълнена и разработена според вашите нужди.
Аудио Арте ще избере и инсталира цялото необходимо оборудване по ваше желание, като отчита броя на участниците (брой микрофони), нивото и мащаба на събитието (брой пултове за управление), техническите характеристики и площта. Готови сме да оборудваме както голяма конферентна или конгресна зала, така и малки заседателни зали.

Показване на 3 резултата