Cambridge Sound Management

Cambridge Sound Management е основана през 1999 г. в Кеймбридж, Масачузетс от докторант по MIT в областта на акустиката и е наследник на Bolt, Beranek and Newman, високо ценена акустична консултантска група, основана през 1948 г. Cambridge Sound Management, Inc. произвежда системи за маскиране QtPro и Dynasound Pro - съвременни системи от говорители за звуково маскиране, създаващи ненатрапчив фонов звук в офис, с цел повишаване на ефективността и продуктивността на служителите в тях. В звукомаскиращата системаSound Masking се използва метода на честотното маскиране, като системата добавя ненатрапчив маскиращ шум (по-силен от фоновия), който е с близка честота до разговорната реч и я маскира. По този начин служителите не се разсейват, тъй като шум, който не носи информация не разсейва (течаща вода, вятър и други). Системите за маскиране на звука (Sound Masking) от следващо поколение излъчват единно, почти нечувствително фоново звучене на честотите на човешката реч. Системите също така включват възможности за офис пайдинг и фонова музика, за да помогнат на съоръженията да посрещнат всичките си звукови маски и аудио нужди. Системите на Cambridge Sound Management се използват в над 20 000 организации в целия свят.