NAD D 1050 USB DAC

NAD D1050 USB DAC е най-добрият начин да свържете компютър или HD Digital аудио към вашата съществуваща Hi-Fi система. Цифровите и аналогови схеми са силно оптимизиран и са базирани на техники, разработени в продължение на 40 години от аудио инженерите на NAD. Цифровите входове ще се погрижат за много различни цифрови източници. SPDIF входовете поддържат балансирани AES/EBU, коаксиални и оптични конектори. USB входът е много специален, с асинхронен режим на работа, като ползва прецизния тактов генератор на NAD D1050, за да контролира изхода на свързаното USB устройство, за възможно най-ниско ниво на трептене (от грешки по синхронизирането). Той също така поддържа USB Audio Codec 2.0 и позволява 192 kHz за предаване на сигнал.

Цифровата обработка на NAD D1050 използва Delta/Sigma архитектура с активни овърсемплинг филтри. Тази техника ефективно намалява шумовете и практически премахва шумовете от дискретизацията. Това гарантира детайлни високи честоти, особено използвайки записи дискретизирани при честоти от 88.2kHz и повече.

NAD D1050 използва компоненти с високи характеристики, но те сами по себе си не могат да дадат реалното качество. Тук опита на NAD с цифрови и аналогови схеми показва истинската си стойност. Ултра къси и с контролиран импеданс сигнални пътеки са постигнати с използването на многослойни платки и компоненти за повърхностен монтаж, споени с безоловна спойка високо съдържание на сребро. Всички тези детайли допринасят за запомнящото се изпълнение на този авангарден цифрово аналогов преобразувател.

Аналоговите изходи са фиксирани и включват балансирани и отворени връзки. Включва качествен изход за слушалки, който включва висококачествен контрол на силата на звука. Изходният импеданс е изключително нисък, свеждащ до минимум ефекта от свързващите кабели и поддържащ шума на пренебрежимо ниски нива.

Техническа спецификация
  • D 1050 USB 24/192 DAC
  • Asynchronous 24/192 USB input
  • 2 x Optical, 2 x Coaxial SPDIF Inputs
  • Balanced XLR and Single Ended Outputs
  • Discrete High Performance Headphone Amplifier
  • Remote Power Supply