https://jivo.chat/ciF58iidFN Dancing people, home cinema and music instruments
Позвънете сега!

Директна видеоконферентна връзка с операционна зала.

Предаване на директно изображение от микроскопа.

Връзка с операционната зала.

Обсъждане с опериращия екип.

На 20 септември 2013, по време на конференция по офталмология, организирана от Baush&Lomb, с присъствието на специалисти от България, на гости от чужбина и на представители на ESCRS- European Society of Cataract and Refractive Surgeons, Аудио Арте предостави директна видеоконферентна връзка, осъществена между залата на конференцията в хотел Новотел София и операционната зала на очната клиника на медицински център „Пентаграм“ - София.

Гостите на конференцията наблюдаваха на живо 4 операции на катаракта, като получаваха директна информация и коментари от опериращия относно извършваните процедури. Присъстващите на конференцията имаха възможност да задават въпроси и да обсъждат с опериращия екип всеки един от случаите и прилаганите различни техники. На два големи екрана в залата бе включена директна картина от микроскопа на хирурга, а при обсъждането бе използвана и втора камера от операционната зала и бе предавана директно информация с данните на всеки един от пациентите. Камера в конферентната зала предоставяше обратна връзка от събитието към екипа в клиниката.

С развитието на системите за видеоконферентна връзка с висока резолюция, използването им за телемедицина и обучение става все по-активно. Ние можем да инсталираме стационарни видеоконферентни системи, а така също и да предоставяме системи или допълнителни модули и компоненти към тях за ползване по време на конкретни събития.

Видеоконферентни системи

За повече информация, свържете се директно с нас.

Към продукти от сходни категории

Меню

  • Начало
    • Новини
      • Директна видеоконферентна връзка с операционна зала.