SolidDrive

Уникалната технология на Solid Drive позволява да превърнете елементите от интериора в озвучителни тела, без да е нужно да инсталирате високоговорители. С помощта на монтирани „драйвери“, различни повърхности, като стъкла, стени или дори мебели се превръщат в озвучителни тела. Без колони, видими кабели или решетки. Перфекно решение за стилни и изчистени интериори.