Екип - Аудио Арте

Инж. Маргарит Аладжемов
Управител на Аудио Арте

Екип - Аудио Арте

Деян Найденов
Видео конферентни решения

Екип - Аудио Арте

Инж. Никола Стефанов
Аудио и Видео системи и решения

Екип - Аудио Арте

Инж. Георги Колев 
Аудио и Видео системи и решения

Екип - Аудио Арте

Александър Панчев
Hi-Fi & Home Cinema