galery

След подбора на системата и компонентите, ние подготвяме цялостен проект на аудио визуалното оформление, конферентната или друга AV интеграция.

Изготвяме сметка за разходите, извършваме акустичен и функционален анализ и подготовка на помещенията. При необходимост или желание от страна на клиента могат да се извършат акустични измервания и да се издаде протокол с получените характеристики. Окончателният вариант на проекта се обсъжда и утвърждава заедно с клиента, преди да се пристъпи към доставката на компонентите, монтажа и окончателното предаване на завършения проект.

Eкипът на Аудио Арте разработва идеите и проектите на своите клиенти със специализиран софтуер за  аудио и видео интеграция за максимална ефективност в работата по даден проект и оптимизиране на разходите на клиента.