Видео калибрация на системи за домашно кино - Аудио Арте

Видео калибрирането на системата за домашно кино е набор от операции, които при определени условия, създават връзки между стойностите, посочени от уреда за измерване и стойностите на вашата система за домашно кино. Видео калибрирането значително подобрява образа при домашно кино. Чрез него картината става по-остра, фокусирана, с пълна разделителна способност и по-точен баланс на цветовете. Така ще можете да се наслаждавате на любимите си филми и концерти в пълният им блясък. Също така, чрез професионално видео калибриране можете да подобрите на енергоспестяването в дисплеи и прожектори с до 50%.
Екипът на фирма Аудио Арте разполага с инжинери специалисти и апаратура, които ще намерят най-точното решение за вашата система за домашно кино.